INNOKE OY

Toimisto-ohjelmien tehostettu käyttö

Käytännöllisesti katsoen kaikissa yrityksissä ja laitoksissa on käytössä joko Microsoft Office ohjelmisto (MS Word, Excel, Access, Outlook, ym.) tai vastaava OpenOffice ohjelmisto. Sen käyttö on kuitenkin usein vajaata rajoittuen vain tavanomaisiin rutiineihin, kuten kirjeenvaihto, yksinkertainen taulukkolaskenta, sähköpostien vastaanotto ja -lähetys, yms. Ohjelmiin on sisällytetty erilaisia käyttömahdollisuuksia huomattavasti enemmän kuin mitä nuo tavanomaiset toimet edellyttävät. Näiden mahdollisuuksien käyttöönotto täydessä laajuudessaan edellyttää käytännössä erityisosaamista. Lisäksi näitä voidaan hyödyntää erilaisten lisäohjelmien (makrojen) kautta, jotka tarjoavat yksinkertaiset tavat toteuttaa esim. helposti unohtuvia ja monimutkaisia operaatioita. Näitä tapoja voivat olla tarkoitusta varten lisätyt painike- tai valikkokomennot ja näppäinlyhenteet.
Kaikki käyttöliittymän kautta tehtävissä olevat osatoimet ovat tehtävissä myös ohjelmallisesti yhtenä suorituksena ja lisäksi moni muu toimi, joka ei ohjelman käyttöliittymän komentojen kautta ole mahdollista.

Toisinaan lisäohjelmointi on perusteltua toteutettavan operaation luonteen vuoksi: Esim. jonkun tehtävän toistomäärä on niin iso, että sen automatisoiminen on perusteltua. Sen suoritukseen voi liittyä joukko ennakkoehtojen tarkistuksia, jotka on hyvä tehdä ohjelmallisesti. Mahdollisesti myös tulosteina halutaan havainnollisia graafisia esityksiä, jne. Nämä kaikki kuuluvat tarjontaamme.

Toimintoja on myös ohjelmoitavissa tukeutuen samanaikaisesti usean eri Office -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin tai toisinaan myös Officen ulkopuolisiin ohjelmiin.

Näin suhteellisen pienellä panostuksella on saavutettavissa merkittävä lisäys tuottavuuteen. Toisinaan näin voidaan myös korvata erilaisten valmisohjelmistojen hankintoja ja voidaan vähentää monien ohjelmistojen ylläpidoista aiheutuvia kustannuksia.