INNOKE OY

Office sovellukset

Kehitämme tarpeidenne mukaisesti sovelluksia, makroja ja ohjelmalisäkkeitä perustuen Office ohjelmiin, kuten MS Excel taulukkolaskentaohjelma, MS Access tietokantaohjelma, MS Word tekstinkäsittelyohjelma, jne. Lue lisää...

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. seuraavia asioita:

  • Työkirjapohjia laskelmien suorittamiseksi taulukkolaskentaohjelmassa. Näissä voivat muut kuin lähtötietojen antamiseen tarkoitetut solut olla lukittuja, jolloin laskentakaavoja ei epähuomiossa turmella.
  • Taulukkolaskentaohjelmien työkirjapohjia tietojen analysoimiseksi ja tulosten esittämiseksi graafisesti.
  • Aiemmin tehtyjen työkirjojen päivitystä ja jatkokehitystä.
  • Uusia tietokantasovelluksia
  • Aiemmin tehtyjen tietokantasovellusten päivitystä ja jatkokehitystä.
  • Tulosteiden kehitystä paperitulostusta tai näyttöruutuja varten.
  • Käyttöliittymien kehitystä käytössä oleviin ohjelmistoihin.
  • Sovellusten käyttöönottotukea.
  • Yhdistelmiä edellä luetelluista.

Windows ohjelmointi

Voimme laajentaa MS Office ohjelmien käyttömahdollisuuksia ohjelmoimalla näihin liitännäisiä (Add-In) tukeutuen tarvittaessa suoraan Windows ohjelmointirajapintaan. Tällöin käyttäjä voi suorittaa jonkin MS Office ohjelman yhteydessä minkä tahansa toimen, joka yleensä on ohjelmallisesti toteutettavissa.

Unix/Linux ohjelmointi

Teemme Unix/Linux ohjelmointia määritystenne mukaisesti C/C++ ohjelmointina.

Nettikäyttöliittymät

Tiedon käyttö ja hallinta ajasta ja paikasta riippumatta on tullut mahdolliseksi netin kautta.
Voimme myös tuottaa käyttöönne tarvitsemianne nettipohjaisia sivustoja ja käyttöliittymiä.