INNOKE OY

Yritys

Innoke Oy on ohjelmistokehitykseen sekä teknistaloudellisiin palveluihin keskittyvä yhden hengen yritys.


Vahvuutemme ovat monialaiset taidot, joita voimme hyödyntää mm. ohjelmisto- projektien tarvemäärittelyissä.


Tarvemäärittely voi toimia toimeksiantonne lähtökohtana. Se voi olla alkuvaiheessa myös luonteeltaan alustava, jolloin voimme osallistua sen täsmentämiseen. Näin perustarpeenne ratkaisun suhteen tulevat kartoitetuiksi ja käytettävissä olevien teknologioiden mahdollisuudet ja rajoitteet tulevat otetuiksi huomioon jo hankkeen alkuvaiheessa.
Kun tarvemäärittely on suoritettu, voimme esittää ratkaisumme sen toteuttamiseksi.


Toimipisteestämme on hyvät yhteydet varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomeen.
Toimeksiantonne voidaan toteuttaa tarpeen mukaan joko omissa tai asiakkaan osoittamissa tiloissa.


Y-tunnus: 0706831-5